Aufgaben im Chor

Stimmsprecher(innen)
Petra (S), Gisela (A), Fritz (T), Frank (B)

Kasse
Malle

Finanzbeirat
Steffi, Jan, Friedhelm

Hammerstein-Organisation
Friedhelm

Adressenverwaltung
Klaus ter Horst (aktuelle Listen)
Monika (alte Chormitglieder)

Kümmerer bei längerer Krankheit etc.
Beate, Lie, Mattes

Berlin-Kontaktgruppe
Bea, Wolfgang

Text-Recherche
Elisabeth

Haus und Hof-Photograph
Jan

Moderation
Wilfried

Programmgruppe
offen